gedelegeerde

Thesaurus

gedelegeerde:

handelsvertegenwoordigerrepresentant, handelsreiziger, vertegenwoordiger, plaatsvervanger, zaakgelastigde,
Vertalingen

gedelegeerde

delegate

gedelegeerde

représentant, délégué/-ée, envoyé