functionaris

Thesaurus

functionaris:

stafmedewerkerofficier,
Vertalingen

functionaris

functionaryoficial (fʏŋkʃoˈnarɪs)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -sen
iemand die een functie vervult