frustreren

Thesaurus
Vertalingen

frustreren

frustrate