feestmaal

Vertalingen

feestmaal

Bankett, Festessen, Gastmahl, Gelag, Zechebanquet, feastbanquet, festinbanchetto, fisso (ˈfestmal)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -malen
maaltijd om iets te vieren een feestmaal aanrichten