escorte

Vertalingen

escorte

convoi, escorteליוויمرافقة (ɛsˈkortə)
de, o meervoud -s
groep mensen die iemand begeleidt een gewapende escorte