elementair

Vertalingen

elementair

elementarelemental, elementary, basicprimaire, élémentaire, essentiel/-elleelementarelementare, natura secondo초등학교ElementarneיסודיElementárníЕлементарни小学校 (eləmɛnˈtɛ:r)
bijvoeglijk naamwoord
1. van wezenlijk belang elementaire sociale vaardigheden
2. natuurkunde onsplitsbaar elementaire deeltjes