eigenhandig

Thesaurus

eigenhandig:

zelfikzelf,
Vertalingen

eigenhandig

personally (ɛixə(n)ˈhɑndəx)
bijwoord
met eigen handen gemaakt of gedaan eigenhandig een fiets repareren