eigendom

Vertalingen

eigendom

Besitz, Besitztum, Besitzung, Eigentum, Gut, Habeownership, possession, propertypropriété, possession, proprepossessopropiedadpropriedadeプロパティ (ˈɛixə(n)dɔm)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -men
wat iemand bezit iets in eigendom hebben je persoonlijke eigendommen