eenzelfde

Vertalingen

eenzelfde

Samma同じ (ənˈzɛlfdə)
voornaamwoord
gelijk met wat is of wordt genoemd naar eenzelfde doel streven