een wederzijdse betrekking hebbend

Vertalingen

een wederzijdse betrekking hebbend

korrelativ