een stevige houding aannemen

Vertalingen

een stevige houding aannemen

s'assurer