een ommezwaai maken

Vertalingen

een ommezwaai maken

pirouetter