een coöperatie vormen

Vertalingen

een coöperatie vormen

coopérer