driftkikker

Thesaurus

driftkikker:

heethoofddriftkop,
Vertalingen

driftkikker

hothead漂移青蛙дрейф лягушкаŻaba Drift漂移青蛙Drift-Froschплаващите жаба드리프트 개구리dérive grenouilleالضفدع الانجراف (ˈdrɪftkɪkər)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -s
iemand die snel driftig is