dorheid

Thesaurus

dorheid:

karigheiddroogheid, magerte, droogte, schraalheid,
Vertalingen