door een stille vennoot ingebrachte gelden

Vertalingen

door een stille vennoot ingebrachte gelden

commandite