dominant

Thesaurus

dominant:

prominentgezaghebbend, vooraanstaande,
Vertalingen

dominant

dominantdominantedominantedominujący優勢dominerende지배dominant优势dominantnídominerandedominante (domiˈnɑnt)
bijvoeglijk naamwoord
als iets of iemand meer invloed of macht heeft dan de rest In die familie is die erfelijke trek dominant aanwezig. je ergeren aan je dominante vader