disputeren

Thesaurus

disputeren:

redetwisten
Vertalingen

disputeren

argue, dispute

disputeren

se disputer

disputeren

litigare