dichtbevolkt

Vertalingen

dichtbevolkt

populeux/-euse, très peuplé, populeuxhustě (ˈdɪxtbəvɔlkt)
bijvoeglijk naamwoord
dunbevolkt waar veel mensen wonen in een klein gebied Het westen van Nederland is dichtbevolkt.