dermate

Thesaurus

dermate:

zo'n
Vertalingen

dermate

sosotellement, si, tant, ainsi, commeلذلكтакаέτσιดังนั้น그래서 (ˈdɛrmatə)
bijwoord
zodanig Dit is dermate belangrijk dat we er wel iets mee moeten doen.