dele

Vertalingen

dele

(ˈdelə)
phrase
voor een deel; niet helemaal Dat verhaal is maar ten dele waar.