decreteren

Thesaurus
Vertalingen

decreteren

decree

decreteren

emanazione