de bebouwde kom

Vertalingen

de bebouwde kom

l'agglomération