dagtekenen

Thesaurus

dagtekenen:

teruggrijpendateren,
Vertalingen

dagtekenen

date

dagtekenen

dater