d.w.z.

Vertalingen

d.w.z.

i.e.

d.w.z.

أَيْ

d.w.z.

tj.

d.w.z.

dvs.

d.w.z.

d.h.

d.w.z.

δηλ.

d.w.z.

o sea

d.w.z.

se on

d.w.z.

c.-a-d.

d.w.z.

tj.

d.w.z.

cioè

d.w.z.

すなわち

d.w.z.

d.w.z.

dvs.

d.w.z.

tj.

d.w.z.

ou seja

d.w.z.

т.е.

d.w.z.

dvs.

d.w.z.

ตัวย่อของคือ

d.w.z.

örneğin

d.w.z.

tức là

d.w.z.

亦即