contra

Thesaurus

contra:

versustegen,
Vertalingen

contra

contreContracontracontracontracontraContracontra (ˈkɔntra)
voorzetsel
tegen In het debat ging het om de regering contra de oppositie.