consult

Thesaurus
Vertalingen

consult

consultationconsultation (kɔnˈzʏlt)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -en
keer dat je iemand om advies vraagt doktersconsult