conrector

Vertalingen

conrector

censeur (kɔnˈrɛktɔr)
zelfstandig naamwoord mannelijk -s
onderdirecteur van een middelbare school