conglomeraat

Vertalingen

conglomeraat

Gemengsel, Konglomerat