concurrentie

Thesaurus

concurrentie:

rivaliteitmededingers,
Vertalingen

concurrentie

competitionconcurrence, rivalitéconcorrenzaالمنافسةkonkurrens競爭경쟁竞争競争concorrênciasoutěžWettbewerbkonkurrence (kɔŋkʏˈrɛn(t)si)
zelfstandig naamwoord vrouwelijk meervoud
situatie dat er concurrenten zijn Door de sterke concurrentie dalen de prijzen.