component

Vertalingen

component

component, element, ingredient, partkomponentcomponenteKomponenteкомпонентkomponentcomponente구성 요소רכיבcomponenteкомпонент组件コンポーネント (kɔmpoˈnɛnt)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -en
deel van een geheel de medische component van de opleiding medische informatiekunde