column

Thesaurus

column:

katern
Vertalingen

column

billetעמודהколонкаsloupeccolunakolonnekolumnSpaltecolonnaคอลัมน์العمودколонаcolumnacolumnστήλη (ˈkɔlʏm)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -s
vaste rubriek in een krant of tijdschrift Hij schrijft een wekelijkse column over taal.