colporteren

Vertalingen

colporteren

peddle, selldoor‐to‐door