chronologisch

Vertalingen

chronologisch

chronologique, chronologiquementchronologicky時系列按时间顺序按時間順序 (xronoˈlogis)
bijvoeglijk naamwoord
volgens het verloop van de tijd gebeurtenissen in chronologische volgorde opschrijven een chronologisch overzicht