cijferen

Vertalingen

cijferen

Arithmetik, Rechenkunst