buurthuis

Vertalingen

buurthuis

(ˈbyrthœys)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -huizen
gebouw voor buurtbewoners waar allerlei dingen gedaan worden