buitenland

Vertalingen

buitenland

Auslandforeigncountryextérieur (ˈbœytə(n)lɑnt)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud
binnenland de wereld buiten de grenzen van je eigen land met vakantie gaan naar het buitenland de buitenlandpagina van een krant