brand

Vertalingen

brand

Brand, Brunst, Feuerconflagration, fireincendie, feuπυρκαγιάincêndioпожарfuegobrandאשไฟ (brɑnt)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -en
keer dat vuur iets verbrandt in brand staan Er is brand uitgebroken. bosbranden