bindend

Vertalingen

bindend

compulsoryobligatoirevinculanteバインディングvazbabindende바인딩bindande (ˈbɪndənt)
bijvoeglijk naamwoord
waaraan je je moet houden een bindende overeenkomst