bijleggen

Thesaurus

bijleggen:

toeleggenverzoenen, schikken, meebetalen,