bezwaar maken (tegen iets)

Vertalingen

bezwaar maken (tegen iets)

faire une objection (à qc)