bevoegdheid

(doorverwezen van bevoegdheden)
Thesaurus

bevoegdheid:

competentiecapabelheid,
Vertalingen

bevoegdheid

Befugnis, Rechtauthorization, qualification, ability, right, authority, competenceautorisation, droit, pouvoir, autorité, capacité, compétence, aptitude, qualitémaktพลังงานισχύςpoder (bə'vuxthɛit)
zelfstandig naamwoord vrouwelijk meervoud bevoegdheden
officieel erkend recht iets te doen
een leraar die in de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs mag lesgeven