berde

Vertalingen

berde

(ˈbɛrdə)
zelfstandig naamwoord onzijdig
een idee noemen in een gesprek