begrenzing

Thesaurus

begrenzing:

grenswaardegrens, limiet,
Vertalingen