begenadiging

Thesaurus

begenadiging:

kwijtschelding
Vertalingen

begenadiging

actofgrace, amnesty

begenadiging

amnistie