bedrijfsleider

Vertalingen

bedrijfsleider

(bəˈdrɛifslɛidər)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -s
iemand die een bedrijf (1) leidt Met klachten kunt u zich wenden tot de bedrijfsleider.