bedrijvende vorm

Vertalingen

bedrijvende vorm

activevoice, assets

bedrijvende vorm

actif