bataljon

Vertalingen

bataljon

Bataillonbattalionbataillonpraporגדודbattaglionebataljonbataljon大隊batalhãoBatalionбатальонbatallónбатальонτάγμα대대 (batɑlˈjɔn)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -s
onderdeel van het leger