baken

Vertalingen

baken

Boje, einwickeln, wickelnbandage, beacon, buoy, windbalise, emmailloter, piquet, poteau avertisseur de signal, bouée燈塔منارةмаякmajákBeacon灯塔ビーコンfaroBeaconφάροςBeacon (ˈbakə(n))
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -s
een voorwerp in het water dat aangeeft waar de schepen kunnen varen langs de bakens varen
de dingen heel anders gaan doen