bakboord

Vertalingen

bakboord

Backbordportside, portbâbord, babordbabor (ˈbɑgbort)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud
stuurboord linkerzijde van een schip